Frågor & svar

Handla och betala

Köp
När du lägger din beställning hos oss godkänner du våra köpvillkor och ett avtal träffas mellan dig och PRODUKTTORGET SVERIGE AB.
Vi skickar en orderbekräftelse på den e-postadress som du uppgav vid din beställning inom 48 timmar. Läs igenom orderbekräftelsen noga och meddela oss skyndsamt om något inte stämmer.
Om det skulle framkomma felaktigheter i leveranstid, pris eller av dig vald fraktalternativ eller annat efter att du har lagt din beställning förbehåller sig PRODUKTTORGET SVERIGE AB rätten att korrigera detta i efterhand. Skulle detta uppstå kontaktar vi dig skyndsamt. Du har då full rätt att ändra din beställning eller annullera den utan extra kostnad. Ordererkännandet som skapas från beställningen med möjlighet för PRODUKTTORGET SVERIGE AB att korrigera så leveransen blir korrekt.
PRODUKTTORGET SVERIGE AB ingår ej avtal med personer som ej är myndiga och/eller har fyllt 18 år.
PRODUKTTORGET SVERIGE AB förbehåller sig rätten att neka en order.

Pall- och emballagekostnad
PRODUKTTORGET SVERIGE AB tar ut en avgift på 120 SEK för varje pall/emballage som skickas. Den aktuella avgiften redovisas ej varukorgen eller kassan.. PRODUKTTORGET SVERIGE AB har ingen returhantering av tompall/emballage.

Priser
Priserna på produkttorget.se är alltid inklusive svensk moms om ej annat anges.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och felaktiga uträkningar. Läs noga igenom ordererkännandet så inga missförstånd råder. Eventuell kreditering på delar av, eller hela beloppet sker till samma konto/kort som betalningen kom ifrån.

Bedrägeriförsök polisanmäls.

Ändra/avboka beställningar
Om du önskar ändra eller avboka din beställning kan du göra det inom 24 timmar efter lagd beställning. I de fall vi redan har påbörjat hanteringen av din order betalar du den faktiska extra hanteringskostnad som uppkommit, enligt Konsumentköplagen.

Betalning
Kortbetalning
PRODUKTTORGET SVERIGE AB erbjuder säker kortbetalning i samarbete med Paypal. Pengarna dras direkt i samband med att du godkänner transaktionen.
Återbetalning
Återbetalning sker snarast, men senast 7 arbetsdagar efter avslutat ärende. Pengarna sätts tillbaka på samma konto/kort som användes för betalning.

Leverans

Frakt

PRODUKTTORGET SVERIGE AB förbehåller sig rätten att korrigera så du som kund får de fördelaktigaste fraktalternativet i kassan. Om du som kund valt fel fraktsätt och verklig frakt blir dyrare, hör vi av oss till dig. Vi korrigerar fraktkostnad på ordererkännandet så leveransen och kostnaden blir korrekt. Eventuell kreditering sker till samma betalkort som du betalat ifrån. 

Paket
Mindre varor och paket som verktyg och tillbehör mm. skickas med DHL-paket alternativt  kan leverans kan ske till ServicePoint/ Utlämningsställe. Eller annan distributörs närmaste utlämningsställe. Ej uthämtat paket debiteras med 200 SEK. Paket skickas endast till adresser inom Sverige.

Utkörning
Efter att din beställning är mottagen påbörjar vi hanteringen av din order. I samband med att leveransen av din order planeras skickas ett e-postmeddelande till dig. Transportbolaget kontaktar sedan dig för detaljer och ger dig ett leveransdatum. Plats där transportbolag ej har utkörning kan ej levereras till er angivna leveransadress ske, tag kontakt så löser vi det.
Leveranser sker till tomtgräns och körbar BK2 väg om inte annat anges. Vi levererar endast till adresser i Sverige. Vid leveranser till flerfamiljshus levereras din order till porten. Leveranserna sker med turbil mellan 06-21, klockslag för leveransen kan ej anges. För att underlätta leveransen ska avlastningsplatsen vara tydligt uppmärkt eller någon finnas på plats för instruktioner. Godset lossas med palldragare. Det är chauffören som på plats avgör om det är möjligt att placera godset på önskad plats. I de fall detta inte är möjligt, t.ex. på grund av smala gator, sticktomter eller andra hinder lossas godset på närmast möjliga plats. Tänk på att godset kan körs ut med stor lastbil (24 meter inklusive släp) vilket gör att framkomligheten är begränsad på trånga vägar. Generellt krävs en bredd på minst tre meter för att vi ska komma in med lastbil.
Kostnaden för leveransen är specificerad på din orderbekräftelse. Priset gäller för lossning på en plats. Behöver materialet flyttas eller lossas på flera olika platser debiteras en extra timkostnad på 1200 kr inklusive moms (minimum en timme). Special leveranser som tex DHL- Home Delivery är specificerad i kassan. Vi lämnar ett aktuellt pris på transporttjänsten separat på ordererkännandet.

Ändringar av leveransadress
Efter att din order har skickats från vårt lager är det inte möjligt att byta leveransadress. Kontrollera din orderbekräftelse noggrant och se att leveransadressen stämmer. Ändrad leveransadress kan innebära att fraktkostnaden på din order kan komma att ändras.

Förseningar
I din orderbekräftelse anges en ungefärlig leveranstid. Skulle eventuella förseningar uppstå informeras du om detta snarast och äger rätten att utan kostnad häva köpet.
PRODUKTTORGET SVERIGE AB kompenserar ej för förseningar där du som kund har blivit informerad och erbjudits möjligheten att ändra eller annullera din order. Vi rekommenderar att du inte bokar hantverkare innan leverans har skett och du har kontrollerat dina varor.

Skador, trasiga produkter eller felleveranser
PRODUKTTORGET SVERIGE AB står för skador som kan uppstå i transporten hem till dig. Om skador på produkterna eller emballage upptäcks vid leveransen ska detta noteras på fraktbolagets fraktsedel innan påskrift.

När du har mottagit din beställning är det viktigt att du kontrollerar produkterna noggrant. Ta bort emballagen och kontrollera att alla produkter är hela och stäm av mot din orderbekräftelse. Tänk på att kontrollera att färg, storlek, sort och antal stämmer överens med din beställning. I vissa fall packas flera produkter på samma pall så tänk på att lyfta av produkter från pallen för att se att det är rätt produkter längre ner på pallen.
Felleverans eller skador på dina produkter ska rapporteras till oss snarast, dock senast inom 14 dagar från att du har mottagit leveransen.
Vid en eventuell skada eller felleverans får varan inte användas och du skall omgående kontakta oss för att få felet avhjälpt. Kontakta oss på info@produkttorget.se
Som privatperson har du alltid tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen om något fel skulle upptäckas i ett senare skede.

Ej uthämtad/mottagen order
Vid leveranser där du måste närvara men inte gör det debiteras du den kostnaden som uppstår. Vid ej uthämtade paket debiteras en kostnad på 200 SEK.

Leveranstid
Leveranstiden varierar beroende på produkt, säsong och leveransadress.
I orderbekräftelsen som skickas till din e-post uppges den beräknade leveranstiden för din order. Om du mot förmodan inte har fått någon orderbekräftelse från oss inom 48 timmar ber vi dig kontakta vår kundtjänst på info@produkttorget.se . I vissa fall kan leveranstiden visa sig vara annorlunda än vad som först uppgavs i orderbekräftelsen. Skulle denna vara längre än den beräknade leveranstiden har du rätt att avbryta din beställning.

Ångerrätt

Privat
PRODUKTTORGET SVERIGE AB lyder under Distans- och hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du har mottagit din order. Detta utan att du behöver uppge någon anledning. Vid åberopande av ångerrätten står du som kund för returfrakten. Observera att returfrakt är till leverantör av produkt och inte till PRODUKTTORGET SVERIGE ABs postadress. Returfrakt kan således vara kostsam. Kostsammare än leveransen du betalat för att få produkten levererad till dig.

Enligt paragraf 5 i Distans- och Hemförsäljningslagen gäller ej ångerrätten om köpet avser: “en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Detta gäller exempelvis beställningsvaror, tillkapade varor, special varor, system mängdade för specifikt projekt.

Meddela oss inom 14 dagar efter att du har mottagit den/de varor du vill returnera. 14 dagar efter leveransdatum görs återtag med procentuellt avdrag på produktkostnaden enligt överenskommelse mellan kund och PRODUKTTORGET SVERIGE AB.

Du har alltid rätt att kolla varan innan beslut tas om att eventuellt returnera den till oss. Varan ska kontrolleras med försiktighet och ska returneras till oss i ett oförändrat skick. Varan ska i första hand returneras i sin originalförpackning om sådan finns. Produkten och ordern i sin helhet ska returneras komplett om inget annat är överenskommet. Vi kan i efterhand debitera dig som kund kostnader som eventuellt kan uppkomma om produkten ej är komplett, alternativt ej acceptera returen.

Vi accepterar ej paket som skickas mot postförskott

Vid returer står du som kund för skador eller försvunna paket som kan uppstå under transporten.

Företag
För företag som handlar hos PRODUKTTORGET SVERIGE AB tillämpar vi Köplagen. Vi återtar endast ordinarie lagerförda produkter. Procentuellt avdrag görs på produktkostnad och frakt betalas av kund enligt ovan.
Är du osäker på vilka varor som är undantagna ber vi dig kontakta oss på info@produkttorget.se

Säkerhet och finstilt

Force Majeure
PRODUKTTORGET SVERIGE AB ser sig befriade från att fullgöra vissa förpliktelser enligt detta avtal som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheterna förhindrar, försvårar eller försenar möjligheten att fullgöra avtalet.
Omständigheter som anses befriade är bland annat: försummelse från myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, strejker och blockad, brand, spionage, naturkatastrofer som exempelvis stormar och översvämningar, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.
PRODUKTTORGET SVERIGE AB anser sig även ha rätt att tillämpa Force Majeure vid negativa myndighetsbeslut som till exempel varningstexter och försäljningsförbud.

Tvist
En eventuell tvist ska avgöras i en svensk domstol i enighet med svensk lag. Mot privatkunder följer PRODUKTTORGET SVERIGE AB alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Säkerhet och sekretess
När du lägger din beställning hos PRODUKTTORGET SVERIGE AB godkänner du att dina uppgifter sparas hos oss och att vi kan komma att använda dessa för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Uppgifter som kan komma att lagras är: Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer.

Personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen får personuppgifter ej registreras utan personens medgivande. När en beställning görs hos PRODUKTTORGET SVERIGE AB innebär det att du godkänner att PRODUKTTORGET SVERIGE AB sparar uppgifter som behövs för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
Du har alltid rätt att ta del av dina uppgifter som finns registrerade hos oss. Du har rätt att begära att uppgifterna ska raderas eller ändras om de innehåller felaktigheter. För att få dina uppgifter utlämnade skickar du ett undertecknat brev med din begäran till:
PRODUKTTORGET SVERIGE AB
Box 143
195 23 Märsta

Det är endast PRODUKTTORGET SVERIGE AB som har tillgång till dina uppgifter och vi lämnar aldrig ut dem till tredje part utan ditt godkännande. Detta gäller ej domstolsbeslut eller kundundersökningsföretag (reco). Vill du som kund ej att mail och namnuppgifter lämnas till kundundersökningsföretag meddela oss det i beställning eller separat mail.

E-post och nyhetsbrev
Som kund hos oss kommer du få e-post rörande din order, betalning, leveranser och liknande. Du kan även komma att få ta del av nyhetsbrev och liknande kommunikation. Du kan enkelt avregistrera dig från våra nyhetsbrev längst ner i brevet.

Cookies
En cookie, eller en kaka på svenska, är en fil som webbsiten du besöker vill spara på din dator. Informationen i en cookie gör det möjligt att följa en användares surfande på sidan.
Produkttorget.se använder sig av cookies.

PRODUKTTORGET SVERIGE AB använder sig av cookies bland annat för att det du lägger i varukorgen ska finnas kvar när du klickar på en ny sida. Om du inte accepterar cookies i webbläsaren kommer viktiga funktioner gå förlorad.

Om du inte vill acceptera cookies ställer du in så att din webbläsare automatiskt nekar cookies eller informerar varje gång en webbsida begär att spara en cookie. Du kan även radera tidigare lagrade cookies.